GLOBE AROMA – LE CPAS de Forest rejoint la mobilisation.

Frans tekst hieronder

De Raad van het OCMW van Vorst sluit zich aan bij de verontwaardiging die geuit werd ten gevolge van de aanhoudingen vorige week vrijdag in de lokalen van Globe Aroma.

 

Tijdens de zitting van donderdag 15 februari hebben de groepen ECOLO-GROEN, PS, SPa, DEFI, CDH zich solidair verklaard met de protestbeweging in antwoord op de gebeurtenissen van vorig weekend. De politie is binnengevallen op het hoofdkantoor van de culturele vereniging Globe Aroma met het nauwelijks verhulde doel mensen zonder papieren aan te houden. Twee van de aangehouden personen zitten nog steeds vast in het gesloten centrum van Steenokkerzeel.

De Raad van het OCMW is verontwaardigd over de terreur verspreid door deze gespierde interventie bij de werknemers, de artiesten, de vrijwilligers en het betrokken publiek. Welk gevaar schuilt er in een artistieke uitwisseling tussen mensen van verschillende culturen?

« Als de ultieme institutionele speler voor deze mensen in een irreguliere situatie, maakt het OCMW zich zorgen over het feit dat de associatieve partners deze bijzonder kwetsbare mensen niet meer sereen kunnen ontvangen en dat ze, in het vervullen van hun missie van ondersteuning en culturele binding, niet meer beschermd worden tegen verdenkingen en controle logica. Als deze verenigingen worden ondermijnd, moeten we vrezen voor een nog hardere clandestiniteit, overlevingsvoorwaarden die overgeleverd zijn aan alle misbruiken en een totale uitsluiting van die mannen en vrouwen wiens enige fout erin bestaat geen rechten te hebben. » Stéphane Roberti, voorzitter OCMW Vorst, Ecolo-Groen.

 

Le CPAS de Forest rejoint l’indignation exprimée suite aux arrestations de vendredi dernier dans les locaux de Globe Aroma.

En sa séance de ce jeudi 15 février, les groupes ECOLO-GROEN, PS, SPa, DEFI, CDH ont marqué leur adhésion au mouvement de contestation suite aux évènements du week end dernier. Une action policière a été menée au siège de l’association culturelle Globe Aroma ayant pour objectif à peine voilé d’embarquer des personnes sans papier. A ce jour, deux personnes sont encore détenues au centre fermé de Steenokkerzeel.

Le conseil du CPAS s’indigne de la terreur répandue par cette intervention musclée auprès des travailleurs, des artistes, des bénévoles et du public concerné. Quel danger représente un partage artistique entre personnes de cultures diverses ?

« Comme ultime acteur institutionnel pour ces personnes en situation irrégulière, le CPAS s’inquiète de ce que les partenaires associatifs ne puissent plus accueillir sereinement ces personnes particulièrement vulnérables, et accomplir leur mission de soutien et de ferment culturel et social à l’abri des suspicions et des logiques de contrôle. Si ces lieux sont mis à mal, on doit craindre une clandestinité encore plus dure, des conditions de survie à la merci de tous les abus, et une exclusion totale de ces hommes et ces femmes dont le seul tort est de ne pas avoir de droits. » explique Stéphane Roberti , président Ecolo du CPAS de Forest.

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

Aucun commentaire pour le moment... Soyez le premier!