Het “Marais Wiels” werd de laatste jaren een geladen onderwerp, zowel voor de bewoners van van Vorst als voor de gemeente en het Brussels Gewest. Nadat diverse bouwplannen geen vergunning kregen, mede dankzij de oplettendheid en verzet van bewonersgroepen, lijkt er nu eindelijk een nieuwe bestemming voor dit unieke plekje.

Binnen het kader van stadsvernieuwingscontract 4 had het Gewest de aankoop van deze site gepland met het oog op het behoud van het moeras, in combinatie met de inrichting van openbare ruimte en sociale woningen. We zijn blij te kunnen aankondigen dat er een akkoord werd bereikt, de weg ligt nu open voor een nieuwe toekomst voor deze site!

Deze site was ooit de brouwerij « Wielemans Ceuppens » maar nadat die stilviel en de gebouwen deels werden afgebroken ontstond er in de ‘krater’ een spontaan moeras. Gelegen naast kunstencentrum « Wiels », cultuurcentrum « Le Brass » en de oude directeurswoning « Le Métropole », werd deze plek in de volksmond « Marais Wiels » genoemd.

In het kader van het stadsvernieuwingsproject rond de Koningslaan werd een strategische reflectie uitgevoerd om de stedelijke as (Koningslaan, Merodestraat en Fonsny/Van Volxem) te laten aansluiten met de Zennevalei richting Anderlecht. Dit leidde tot de aanbeveling om het moeras uit te bouwen tot een openlucht spaarbekken en de ontwikkeling van open groene ruimte naast het moeras samen met de bouw van 70 tot 80 middelgrote wooneenheden door Citydev.brussels. Zo werd een aanbeveling van « Perspective.brussels » n.a.v. de Covid-19-crisis reeds in beleid omgezet, met name de nood om groene, open ruimte in dichtbevolkte stedelijke omgevingen in te planten.

Deze site heeft heel wat in haar mars, de aankoop van de « Métropole », een geklasseerd gebouw daterend van 1892 getekend door architect Gédéon Bordiau, zal na renovatie ten dienste komen van de wijk. Het spaarbekken zal beheerd worden in overleg met Vivaqua in het kader van een geïntegreerd regenwaterbeheer. Door de betrokkenheid van diverse gewestelijke entiteiten is de een modelproject, met het oog op de realisatie van een nieuw grootschalig project voor en met de Brusselaars.

Minister-president Rudi Vervoort preciseert: « Dankzij deze aankoop en dankzij investeringen in stedelijke vernieuwing, groene en blauwe netwerken en huisvesting kunnen we aan deze voormalige industriële site een diversiteit aan gebruik ontplooien »

De Brusselse minister van Leefmilieu, Alain Maron, vult aan: “Ik ben verheugd om dit project « Marais Wiels » uit te bouwen tot een geïntegreerd project. Er komt meer biodiversiteit, meer groene ruimte,  we kunnen het regenwater beter beheren en overstromingen te bestrijden, terwijl we betaalbare huisvesting bieden en het erfgoed behouden. We vroegen Leefmilieu Brussel ook maatregelen te bestuderen om het moeras op korte termijn open te stellen voor de bewoners. »

Ook burgemeester Stéphane Roberti is samen met de schepenen Charles Spapens en Alain Mugabo bijzonder verheugd: « De aankoop bewijst dat het Gewest onze oproep en vooral die van de bewoners heeft gehoord over de noodzaak om een oplossing te vinden om deze unieke ruimte te behouden. De plannen van de eigenaar lagen klaar om hier tot 229 woningen te bouwen, zodat het moeras zou verdwijnen. Deze overname is een trendbreuk. We vertrouwen erop dat de Brusselse regering met een project komt dat zal inspelen op de huidige klimaat- en sociale uitdagingen zoals die ook aangegeven zijn door de bewoners. »