Ik trap een open deur in als ik schrijf dat deze Covid-19-crisis aanzienlijke gevolgen heeft voor ons welzijn en ons toekomstperspectief en tegelijk de ongelijkheid in onze samenleving doet toenemen. Op dit moment hebben we geen andere keuze dan ons zoveel mogelijk te schikken naar de uitzonderlijke regels die nu gelden. Het college van burgemeester en schepenen heeft er alles aan gedaan om te handelen in het belang van de inwoners van Vorst. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief.
Tegelijk wil ik een woord van dank richten aan al het medische personeel, en tegelijk onze leerkrachten, de gemeenteambtenaren, politie en het OCMW-personeel. Elke dag tonen ze flexibiliteit, creativiteit en inzet om een kwaliteitsvolle dienstverlening  te verzekeren in moeilijke omstandigheden. Zo werd er dankzij een goede samenwerking tussen de gemeente, het Rode Kruis en het Gewest begin oktober een extra testcentrum ingericht op de Jupiterlaan. Na het nieuws over de vaccins werd de hoop aangewakkerd voor een betere toekomst, maar tegelijk  mogen we niet de uitdagingen vergeten inzake de opwarming van de aarde.
Onze gezondheid is onlosmakelijk verbonden met milieubescherming, het behoudt van de biodiversiteit beschermt immers ons en net daarom werken we aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren, met ingrepen inzake mobiliteit, huisvesting en het samenleven. Lokaal shoppen is daar één voorbeeld van, het is een win-win, zowel voor de lokale economie als de inwoners. We creëren meer plaats voor voetgangers en fietsers en hebben initiatieven ondersteund om de openbare ruimte terug publiek te maken. Tijdens deze ongewone periode realiseerden we zaken op een termijn die helemaal niet evident was
Deze gezondheidscrisis is nog niet voorbij, maar het is duidelijk dat veel pijnpunten werden blootgelegd, en om die aan te pakken zullen we een versnelling hoger moeten werken, binnen het kader van een hecht teamwork. Ik vertrouw de komende weken heel hard op ons team, zoals u wellicht weet, heb ik op 17 november het burgemeesterschap toevertrouwd aan Mariam El Hamidine, die even de fakkel zal overnemen, zodat ik even tijd kan nemen en voor mezelf en vooral voor mijn gezin. Tot heel binnenkort.
Stéphane