Versterken van de lokale avifauna

Publié le 21 septembre 2020
Rédigé par 
Ecolo Forest

Studies wijzen uit dat in Europa 10% van de vogelsoorten met uitsterven bedreigd zijn, zo heeft Brussel in 25 jaar tijd 95% van haar mussenpopulatie verloren. Vogels spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit en ons ecosysteem, zoals de consumptie van insecten die schadelijk zijn voor de landbouw en het verspreiden van zaden voor herbebossing of bestuiving van planten. Daarom zijn maatregelen om de achteruitgang van de lokale avifauna tegen te gaan essentieel.

De gemeente Vorst zet zich actief in om de terugkeer van de mussenpopulatie naar de stad te verbeteren. Sinds anderhalf jaar eist de dienst stedenbouw bij bouwaanvragen dat er kleine ingrepen zoals nestkasten worden geïntegreerd in renovatie- en / of bouwprojecten, indien mogelijk. Er wordt ook samengewerkt met Sint-Gillis met als doel een groep mensen samen te brengen die wat vrije tijd willen investeren om dit project te steunen. Beide gemeenten hebben zich ertoe verbonden een aantal activiteiten te organiseren om de bevolking bewust te maken van het belang van vogels in de stad en er worden ook
nestkasten geïnstalleerd.
Wie voelt zich geroepen? Aarzel niet om mij te contacteren: amugabo@forest.brussels