[traduction de l’article en français]

Het einde van de zomervakantieperiode en de terugkeer naar school zorgde opnieuw voor een verhoogd aantal contacten onder de bevolking en een stijgende verspreiding van het Covid-19 virus. In de afgelopen maanden werden verschillende maatregelen ter beperking van het fysiek contact genomen door verschillende overheden. Die verstrengde maatregelen hebben een impact op de publieke dienstverlening, waar we als lokale mandataris mee voor instaan.

Hoewel de maatregelen erg streng werden geïnterpreteerd en opgevolgd in onze twee Nederlandstalige gemeentelijke scholen, bleven zij niet gespaard van het virus. Verschillende klassen moesten tijdelijk gesloten worden wegens besmettingen en in de aanloop naar de herfstvakantie moest één school (bijna) volledig de deuren sluiten. De scholen zetten bij het begin van het schooljaar extra in op het wegwerken van de leerachterstand, maar deze uitdaging zal zeker niet vergemakkelijkt worden door de langere onderbreking van het onderwijs.

De Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek zijn overgeschakeld naar een alternatieve uitleendienst en bibbezoek op afspraak. Een succesformule uit de eerste lockdown-periode die vermijdt dat de bibliotheken opnieuw hun deuren moeten sluiten.

Zowel het onderwijzend personeel, als het gemeentepersoneel hebben de afgelopen maanden ongelooflijk veel energie en creativiteit getoond, omdat zij hun beroep opnieuw moesten uitvinden in deze ongeziene periode, omdat ze projecten en activiteiten telkens moesten aanpassen aan nieuwe regels, omdat ze geconfronteerd werden door meerwerk omwille van nieuwe hygiënevereisten. Ik wil hen van harte bedanken voor de inzet en toewijding waarmee ze dit gedaan hebben.

Als schepen ben ik daarnaast ook opgelucht dat zowel Park Poétik en Vollenbike in een aangepaste versie hebben kunnen plaatsvinden. Tijdens de zomer werd eveneens geëxperimenteerd met enkele bijkomende speelstraten die omkaderd werden door de straatbewoners. Nog een klein lichtpuntje: het openbaar onderzoek voor de renovatie van de abdij tot ‘culturele pool’ heeft kunnen plaatsvinden in de maand september en een gunstig advies onder voorwaarden werd uitgebracht door de overlegcommissie. Het ABY-team en het studiebureau gaan met dit advies opnieuw aan de slag, maar het geeft hoop dat zulke lange termijn-projecten niet volledig tot stilstand komen, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin gewerkt moet worden.

Om het culturele leven opnieuw op gang te brengen, werden tijdens de eerste lockdown-periode twee projectoproepen aangekondigd. Een eerste reeks projecten werd gerealiseerd in de loop van de maand augustus. Zowel voor artiesten als voor het publiek bracht het een broodnodige culturele verademing. De tweede projectoproep werd op 31 juli afgesloten. Het merendeel van de geselecteerde projecten heeft kunnen plaatsvinden in corona-veilige omstandigheden. Voor projecten die niet kunnen plaatsvinden in de huidige omstandigheden, word in overleg met de kunstenaars naar een alternatief gezocht.

De tweede lockdown treft de culturele sector opnieuw ongemeen hard. Zowel voor kunstenaars als voor cultuurgenieters, beloven de komende weken een harde en donkere periode. Net wanneer cultuur ons een lichtpuntje kan bieden in deze tijden. De solidariteit met ons gezondheidssysteem is belangrijk, maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat de komende weken een financieel en mentaal perspectief brengen welke de sector een houvast biedt om de komende anderhalf jaar te overleven.

Esmeralda Van den Bosch

Schepen van Nederlandstalige aangelegenheden – Dierenwelzijn – Mobiliteit – Parkeerbeleid