Deniz AGBABA

Deniz AGBABA

26e de liste

Qui suis-je ?

Mijn naam is Deniz Agbaba. Geboren in een Koerdisch arbeidersgezin heb ik snel geleerd dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Al jong leer je dat sommigen meer , harder en sneller moeite moeten doen om vooruit te raken in het leven. Dat heeft mij echter gevormd tot wie ik nu ben en waarin ik geloof. FEMINIST omdat er nog een lange weg te gaan is in de (on)gelijkheid tussen man en vrouw. SYNDICALIST omdat mensen en vooral (laagopgeleide) jongeren (met een migratie achtergrond) steeds minder toegang hebben tot duurzame jobs. ECOLOGIST omdat we zorg moeten dragen voor onszelf en onze planeet willen we de gezondheid en de toekomst van onze (klein)kinderen garanderen.

Depuis combien de temps vis-tu à Forest ?

Bijna 2.5 jaar

Ce que j’aime à Forest, c’est…

Het GROEN GROEN GROEN 🙂

Mon/mes endroit(s) préféré(s) à Forest

Marconi park, Duden Park, Jardin Essentiel, Park van Vorst, Hoogte 100, Bar Duden, …

Pourquoi tu es candidat.e ?

Ik ben zelf afkomstig uit een arbeidersgezin. Wanneer kinderen opgroeien in armoede dan hebben ze vaak geen toegang tot goede huisvesting, gezonde voeding en vrijetijdsactiviteiten. Vanaf de geboorte ontstaat er kansarmoede. Op gemeentelijk niveau kan je kansen creëren voor de kinderen afkomstig uit de lage sociaal-economische klasse. Dit zou ik graag willen doen door in te zetten op betaalbare en toegankelijke (sociale) woningen, gezonde maaltijden op scholen en kinderdagverblijven en duurzame investeringen in openbare ruimtes enerzijds en toegankelijke kwaliteitsvolle scholen waar plaats is voor elk kind anderzijds.

Ma phrase préférée est…

Nelson Mandela: There can be no keener revelation of a society’s soul than the way in which it treats its children.