Kris VANSLAMBROUCK

Kris VANSLAMBROUCK

5e de liste

Qui suis-je ?

Ik ben eengeëngageerdeburger diezichzowelprofessioneel en alsvrijwilligerinzetvooreenbeterewereld. Niet alleen via internationale samenwerking, maareveneens op lokaal niveau.

Depuis combien de temps vis-tu à Forest ?

Ik woon 11 jaar in Vorst.

Ce que j’aime à Forest, c’est…

De ligging van Vorst is voormij perfect, dichtbij het werk, dichtbij het groen, dichtbij het centrum en dichtbij het kanaal, handigvooreenrelaxendefietstrip.

Mon/mes endroit(s) préféré(s) à Forest

Dat is natuurlijk de 2 parken, Vorst en Duden, maar gezien ik dichtbij Wiels woon, ga ik ook regelmatig naar de « marais » een uniek stukje stads natuur dat helaas bedreigd is.

Pourquoi tu es candidat.e ?

Ik ben kandidaat omdat ik mee een stem wil geven aan de Nederlandstalige inwoners binnen het groene gedachten goed.
Datbetekentaandachthebbenvoor de zachteweggebruiker, voorruimtelijkeordening en onzejongeren. De luchtmetingen in Brusselzijnalarmerend, vervuiling is een « stilledoder », en de maatregelenom die tegentegaanzijneenkansom de stadveiliger, groener en leefbaardertemaken.

Ma phrase préférée est…

Het glas ishalf vol.